menu

Vris kontakt kazalo lokacija

Sodelovanje pri IT projektih, svetovanje

 

 • Strokovni nadzor in zagotavljanje kakovosti projektov IT;
 • Vodenje projektov uvedbe programskih rešitev in migracije podatkov;
 • Vodenje projektov dokumentiranja in prenove IS;
 • Svetovanje pri pripravi ali pregledu pogodb ter izdelavi sporazuma o kvaliteti in obsegu storitev (SLA) z dobavitelji IT;
 • Svetovanje pri določitvi modela in kriterijev za izbiro IT rešitev in dobaviteljev;
 • Svetovanje v zvezi z organizacijo informatike v podjetjih s poudarkom na varnosti;
 • Svetovanje pri izdelavi strategije IS;
 • Svetovanje pri projektih digitalizacije in investicijskih načrtih;
 • Ocena ustreznosti izrabe računalniške tehnologije;
 • Ocena učinkovitosti razvojnih projektov in prenov informacijskih sistemov;
 • Svetovanje pri vpeljavi kazalcev uspešnosti;
 • Ocena prispevka IS k uspešnosti podjetja;
 • Skrbni pregled IS ("Due diligence”), kot del izhodišč za oceno vrednosti podjetja v primeru delitev, pripojitev, prodaj in nakupov oziroma prevzemov;
 • Pregled skladnosti z ZVDAGA (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih) in ETZ (enotne tehnološke zahteve) ter pomoč pri izdelavi pravil in akreditaciji sistemov arhiviranja dokumentov;
 • Svetovanje pri vzpostavitvi in obvladovanju sistema vlog in pooblastil;

 

Pokličite nas (M +041 881 286) ali nam pišite (info@vris.si), z veseljem vam bomo pomagali poiskati pravo rešitev!

 

VRIS, Varnost in revizija informacijskih sistemov, d.o.o.   |   M: +386 (0)41 881 286   |  info@vris.si