menu

Vris kontakt kazalo lokacija

Revizija IS

 • Notranja revizija na področju IS, Vzajemna, 2018 - 2023;
 • Revizija zunanjega izvajalca Rekono, 4 banke, 2022, 2023;
 • Pregled skladnosti programske opreme Vulkan, Gasilska zveza Slovenije, 2022;
 • Revizija splošnih kontrol IS, Avrio zavarovalnica, 2022;
 • Revizija splošnih kontrol IS, Biotehniški center Naklo, 2022;
 • Revizija vodenja in upravljanja IT ter upravljanja izbranih ključnih področij IT, Prva osebna zavarovalnica, 2021;
 • Revizija splošnih kontrol IS, DS Na Fari, 2021;
 • Dogovorjeni postopki pregleda uvedbe, vzdrževanja in nadgradenj ERP sistema, AMZS, 2021;
 • Notranja revizija upravljanja odnosov z dobavitelji IT, AJPES, 2020;
 • Sodelovanje pri notranji reviziji varovanja osebnih podatkov / skladnosti z GDPR, Lekarne Maribor, Lekarna Ajdovščina, SNG Drama Ljubljana, Zdravstveni dom Nova Gorica, Primorski skladi, 2018 - 2020;
 • Sodelovanje pri notranji reviziji popolnosti in celovitosti evidentiranja poslovnih dogodkov, JZ Desetka Celje, 2019;
 • Analiza primernosti informacijske podpore poslovnim procesom s pregledom splošnih kontrol IS ter porevizijski pregled, skupina Medis, 2018, 2019;
 • Revizija pravilnosti cestninjenja v okviru strokovnega nadzora informacijskega dela projekta Vzpostavitev ECS PPT, DARS, 2018;
 • Revizijski pregled splošnih ter aplikativnih in z aplikacijama Recipe in Edico povezanih kontrol, Zasavske lekarne Trbovlje, 2017, 2018;
 • Porevizijski pregled, ustreznost in varnost IS, Slovenski državni holding, 2017;
 • Revizija splošnih kontrol in neprekinjenega poslovanja ter porevizijski pregled, Alta Skupina, Alta Skladi, Alta Invest, 2015, 2017;
 • Revizija programskega paketa Shark, za celovito podporo poslovanja borznoposredniških hiš in investicijskega bančništva, ter programskih paketov Shark.AM in Shark.On-line, za podporo upravljanju premoženja in za on-line borzno poslovanje, Evolve d.o.o., 2007 - 2014, 2017;
 • Revizija splošnih kontrol IS, Atech elektronika, 2017;
 • Revizija notranjih pravil, Telekom, 2017;
 • Notranja revizija na področju IS, NLB Skladi, 2013 - 2016;
 • Revizija splošnih in aplikativnih kontrol informacijskega sistema ERP, ELES, 2016; 
 • Revizija informacijskega sistema ERGO Zavarovalnica, 2010, 2016; 
 • Notranja revizija na področju IS, SID banka, 2012, 2013, 2016;
 • Revizija upravljanja IS upravnih notranjih zadev, Ministrstvo RS za notranje zadeve, 2015;
 • Revizija splošnih kontrol z varnostnim pregledom, Ilirika BPH, 2015;
 • Notranja revizija na področju IS, NLB Vita, 2013;
 • Pregled ustreznosti dokumentacije programske opreme, SRC, 2012;
 • Notranja revizija na področju IS, Banka Koper, 2011, 2012;
 • Revizija dela IS za podporo blagajniškemu poslovanju in z njim povezanih splošnih kontrol, podizvajalec, JZ Lekarna Ljubljana, 2012;
 • Revizija programskega paketa Naložbe za podporo vodenju naložb v družbah za upravljanje, bankah in zavarovalnicah, , ITEO-SPIN, 2006 - 2012;
 • Revizija programske opreme AdTreasury za upravljanje premoženja, Kapitalska družba, 2011;
 • Revizija programske opreme za vnos in obdelavo vlog ter obračun subvencij, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2009 - 2011;
 • Revizija IS Adriatic Slovenice, Zavarovalne družbe, 2008 - 2011;
 • Revizija spletne aplikacije za poslovanje s strankami, KD Skladi, 2009 - 2011;
 • Revizija razvoja in vzdrževanja programskega paketa UPR, KD Skladi, 2008, 2010, 2011;
 • Revizija modulov Državne štipendije in Otroški dodatki v ISCSD, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, 2009, 2010;
 • Revizija modulov Pasiva, PMG, Aktiva, programske opreme INvest2, In2, 2009;
 • Revizija programskega paketa Pantheon, Datalab, 2007, 2008;
 • Revizija razpisne dokumentacije, DURS, 2007;
 • Revizija informacijskega sistema Ministrstva za  gospodarstvo RS, 2007;
 • Revizija modulov SD/SN v ISCSD, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, 2007;
 • Revizija modula SD v ISCSD, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2007;
 • Revizija IS Davčne uprave RS, 2006, 2007;
 • Revizija IS DELO, 2006;
 • Revizija IS Stanovanjskega sklada RS, 2006;
 • Revizija IS za potrebe notranje revizije, IVZ - Inštitut za varovanje zdravja, 2006;
 • Revizija IS AJPES, 2005.

 

VRIS, Varnost in revizija informacijskih sistemov, d.o.o.   |   M: +386 (0)41 881 286   |  info@vris.si