menu

Vris kontakt kazalo lokacija

Revizija IS

 • Pregled delovanja aplikacije Taurus pri upravljanju finančnih naložb, Pregled varnosti spletne telovadnice, Pregled upravljanja neprekinjenega polovanja - IT področje, Vzajemna, 2018, 2019;
 • Sodelovanje pri notranji reviziji popolnosti in celovitosti evidentiranja poslovnih dogodkov, JZ Desetka Celje, 2019;
 • Analiza primernosti informacijske podpore poslovnim procesom s pregledom splošnih kontrol IS ter porevizijski pregled, skupina Medis, 2018, 2019;
 • Revizija pravilnosti cestninjenja v okviru strokovnega nadzora informacijskega dela projekta Vzpostavitev ECS PPT, DARS, 2018;
 • Sodelovanje pri notranji reviziji skladnosti z GDPR, Lekarne Maribor, Lekarna Ajdovščina, SNG Drama Ljubljana, 2018;
 • Revizijski pregled splošnih ter aplikativnih in z aplikacijama Recipe in Edico povezanih kontrol, Zasavske lekarne Trbovlje, 2017, 2018;
 • Porevizijski pregled, ustreznost in varnost IS, Slovenski državni holding, 2017;
 • Revizija splošnih kontrol in neprekinjenega poslovanja ter porevizijski pregled, Alta Skupina, Alta Skladi, Alta Invest, 2015, 2017;
 • Revizija programskega paketa Shark, za celovito podporo poslovanja borznoposredniških hiš in investicijskega bančništva, ter programskih paketov Shark.AM in Shark.On-line, Evolve d.o.o., za podporo upravljanju premoženja in za on-line borzno poslovanje, Evolve d.o.o., 2007 - 2014, 2017;
 • Revizija splošnih kontrol IS, Atech elektronika, 2017;
 • Revizija notranjih pravil, Telekom, 2017;
 • Notranja revizija na področju IS, NLB Skladi, 2013 - 2016;
 • Revizija splošnih in aplikativnih kontrol informacijskega sistema ERP, ELES d.o.o., 2016; 
 • Revizija informacijskega sistema ERGO Zavarovalnica d.d., 2010, 2016; 
 • Notranja revizija na področju IS, SID banka, 2012, 2013, 2016;
 • Revizija upravljanja IS upravnih notranjih zadev, Ministrstvo RS za notranje zadeve, 2015;
 • Revizija splošnih kontrol z varnostnim pregledom, Ilirika BPH, 2015;
 • Notranja revizija na področju IS, NLB Vita, 2013;
 • Pregled ustreznosti dokumentacije programske opreme, SRC d.o.o., 2012;
 • Notranja revizija na področju IS, Banka Koper, 2011, 2012;
 • Revizija dela IS za podporo blagajniškemu poslovanju in z njim povezanih splošnih kontrol, podizvajalec, JZ Lekarna Ljubljana, 2012;
 • Revizija programskega paketa Naložbe, ITEO-SPIN d.o.o., za podporo vodenju naložb v družbah za upravljanje, bankah in zavarovalnicah, 2006 - 2012;
 • Revizija programske opreme AdTreasury za upravljanje premoženja, Kapitalska družba, d.d., 2011;
 • Revizija programske opreme za vnos in obdelavo vlog ter obračun subvencij, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2009 - 2011;
 • Revizija IS Adriatic Slovenice, Zavarovalne družbe d.d., 2008 - 2011;
 • Revizija spletne aplikacije za poslovanje s strankami, KD Skladi, d.o.o., 2009 - 2011;
 • Revizija razvoja in vzdrževanja programskega paketa UPR, KD Skladi, d.o.o., 2008, 2010, 2011;
 • Revizija modulov Državne štipendije in Otroški dodatki v ISCSD, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, 2009, 2010;
 • Revizija modulov Pasiva, PMG, Aktiva, programske opreme INvest2, In2 d.o.o., 2009;
 • Revizija programskega paketa Pantheon, Datalab d.d., 2007, 2008;
 • Revizija razpisne dokumentacije, DURS, 2007;
 • Revizija informacijskega sistema Ministrstva za  gospodarstvo RS, 2007;
 • Revizija modulov SD/SN v ISCSD, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, 2007;
 • Revizija modula SD v ISCSD, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2007;
 • Revizija IS Davčne uprave RS, 2006, 2007;
 • Revizija IS DELO d.d., 2006;
 • Revizija IS Stanovanjskega sklada RS, 2006;
 • Revizija IS Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) za potrebe notranje revizije, 2006;
 • Revizija IS AJPES, 2005.

 

VRIS, Varnost in revizija informacijskih sistemov, d.o.o.   |   M: +386 (0)41 881 286   |  info@vris.si