menu

Vris kontakt kazalo lokacija

Drugi projekti

 • Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve in delovanja sistema eVinjeta, DARS, 2021 - 2024;
 • Sodelovanje v skupini za strokovni nadzor v fazi delovanja informacijskega dela elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku DarsGo, DARS, 2018 - 2024;
 • Svetovanje, zagotavljanje kakovosti pri implementaciji PIS SAP, Pošta Slovenije, 2019 - 2022;
 • Strokovni nadzor projekta Vzpostavitev informacijskega sistema Okolje 1.1, MOP ARSO, 2017 - 2019;
 • Sodelovanje v skupini za strokovni nadzor informacijskega dela projekta Vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku DarsGo, DARS, 2017 - 2018;
 • Svetovanje pri pripravi pogodbe, sodelovanje in svetovanje pri projektu uvedbe integralne podpore upravljanju skladov, izvedba migracije podatkov, Kapitalska družba, 2015 - 2017;
 • Svetovanje in sodelovanje pri izboru dobavitelja integralne programske podpore, zagotavljanje kakovosti pri projektu uvedbe, Modra zavarovalnica, 2013 - 2017;
 • Notranja revizija, Občina Žiri, 2012 - 2015;
 • Notranja revizija, Občina Črnomelj (po 5 proračunskih uporabnikov), 2012, 2014;
 • Izdelava študije vplivov prenosa trgovanja, Ljubljanska borza, 2012;
 • Notranja revizija, Občina Komenda, 2011;
 • Izdelava funkcionalnih specifikacij dopolnitev programske podpore upravljanju premoženja; Kapitalska družba in Modra zavarovalnica, 2011;
 • Študija celovite prenove IS in optimizacije stroškov, Droga Kolinska, 2011;
 • Pomoč pri vzdrževanju poslovnega informacijskega sistema, Kraški zidar, 2011;
 • Svetovanje o vzpostavitvi sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI) po ISO27001 in ISO27002, Mladinska knjiga Založba, 2011; 
 • Izvedba projektne naloge "Elektronsko podpisovanje internih dokumentov" z izdelavo organizacijskih predpisov za zagotovitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti dokumentov v elektronski obliki, GEN energija, 2010-2011;
 • Svetovanje v zvezi s prenovo informacijske infrastrukture, Gen-I, 2010;
 • Svetovanje pri pripravi varnostne politike in organizacijskih predpisov s področja informatike, Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2010;
 • Analiza in ocena tveganj v okviru projekta prenova poslovnih procesov, Elektro Slovenija, 2009, 2010;
 • Svetovanje in sodelovanje na projektu vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje z dokumenti, Banka Slovenije, 2008;
 • Študija organiziranosti izplačevanja socialnih transferjev, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve, 2008;
 • Uvedba celovite programske podpore Shark v produkcijo, Ilirika BPH, 2008;
 • Uvedba celovite programske podpore Shark v produkcijo, Publikum, 2008;
 • Ureditev varnosti informacijskega sistema, Delo d.d., 2007 - 2008;
 • Priprava zahtev in specifikacij prilagoditev programske podpore poslovanju borznoposredniških družb EU direktivi MiFID in ZTFI, ter vodenje izvedbe, Evolve, 2007;
 • Vodenje projekta prenove poslovnega informacijskega sistema IUV, 2007;
 • Določitev postopkov prehoda na Evro in specifikacija prilagoditve programske podpore poslovanju borznoposredniških družb ter vodenje izvedbe prilagoditev in prehoda, Evolve, 2006;
 • Svetovanje pri prenovi poslovnega informacijskega sistema Gorenje Notranja oprema, 2006;
 • Uvedba celovite programske podpore Shark v produkcijo, Moja delnica BPH, 2006;
 • Reorganizacija informacijskega sistema in vzpostavitev varnostne politike, Moja delnica BPH, 2005;
 • Ureditev informacijske varnosti v Helios d.d., 2005;
 • Ureditev informacijske varnosti v Elektronabavi d.o.o., 2005;
 • Projekt ureditev odnosov z zunanjimi izvajalci v PS Mercator d.d., 2004 - 2005;

VRIS, Varnost in revizija informacijskih sistemov, d.o.o.   |   M: +386 (0)41 881 286   |  info@vris.si